Ajuntament de Taradell

Transparència

Infoparticip@ és un mapa que publica el Laboratori de Periodisme i comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, on s'hi representa el nivell de qualitat i transparència dels ajuntaments en la seva comunicació pública a partir de l'avaluació d'un conjunt de qüestions bàsiques. Més informació.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
51
Pendents
1
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
03/01/2019Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius? > Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
17/12/2018Com gestionen els recursos col·lectius? > Com gestionen els recursos col·lectius?
Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?
17/12/2018Com gestionen els recursos col·lectius? > Com gestionen els recursos col·lectius?
Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
24/11/2018Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
08/10/2018Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana? > Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
20/07/2017Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
20/07/2017Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?
20/07/2017Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
30/06/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publiquen les Actes de les meses de contractació?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?.
15/03/2017Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00