Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
19/01/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
19/01/2021Pressupost > Pressupost
Execució pressupostària trimestral
19/01/2021Pressupost > Pressupost
Pressupost
17/01/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes menors (històric)
17/01/2021Empleats públics > Empleats públics
Convocatòries de personal
11/01/2021Pressupost > Pressupost
Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball
11/01/2021Empleats públics > Empleats públics
Tècnics de l’ens
11/01/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
04/01/2021Empleats públics > Empleats públics
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
04/01/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació de contractes temporals i d'interinatge
03/01/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
02/01/2021Tràmits > Tràmits
Suggeriments, queixes i propostes
02/01/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes oberts i negociats (històric)
02/01/2021Pressupost > Pressupost
Liquidació del pressupost
02/01/2021Tràmits > Tràmits
Sol·licitud d'accés a la informació pública
26/12/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
26/12/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
18/12/2020Tràmits > Tràmits
Catàleg de tràmits i procediments
14/12/2020Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Calendari i padrons fiscals
07/12/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00