Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
04/08/2020Empleats públics > Empleats públics
Resultats de les convocatòries de personal
04/08/2020Empleats públics > Empleats públics
Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció
04/08/2020Empleats públics > Empleats públics
Convocatòries de personal
04/08/2020Empleats públics > Empleats públics
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
04/08/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació de contractes temporals i d'interinatge
04/08/2020Empleats públics > Empleats públics
Responsable de comunicació / premsa
04/08/2020Empleats públics > Empleats públics
Tècnics de l’ens
04/08/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
04/08/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
04/08/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
04/08/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Òrgans de govern i funcions
04/08/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats alts càrrecs
04/08/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
04/08/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
04/08/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
03/08/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de junta de govern
03/08/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
01/08/2020Serveis > Serveis
Equipaments municipals
30/07/2020Estat dels serveis > Estat dels serveis
Informació contaminació de l'aire i acústica
20/07/2020Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Plans i programes destacats sobre polítiques públiques
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00