Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
21/11/2019Tràmits > Tràmits
Gestió Tributària
21/11/2019Pressupost > Pressupost
Liquidació del pressupost
21/11/2019Pressupost > Pressupost
Pressupost
20/11/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
20/11/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
20/11/2019Informació institucional > Informació institucional
Competències i funcions
20/11/2019Informació institucional > Informació institucional
Organigrama de l'ens
20/11/2019Informació institucional > Informació institucional
Informació del terme municipal
17/11/2019Gestió econòmica > Gestió econòmica
Cost efectiu dels serveis
17/11/2019Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Informe de contractes adjudicats segons el procediment
17/11/2019Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Criteris interpretatius de contractació
17/11/2019Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
17/11/2019Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
17/11/2019Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes
17/11/2019Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Consultes més freqüentes sobre contractació
14/11/2019Empleats públics > Empleats públics
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics
14/11/2019Informació institucional > Informació institucional
Codi de conducta dels alts càrrecs i codi de bon govern
14/11/2019Informació institucional > Informació institucional
Organismes dels que forma part
14/11/2019Informació institucional > Informació institucional
Organismes que el formen
14/11/2019Informació institucional > Informació institucional
Organismes dependents i vinculats de l'ens
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00