Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
26/02/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
19/02/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
17/02/2020Participació > Participació
Xarxes socials
17/02/2020Participació > Participació
Espai de participació ciutadana
17/02/2020Participació > Participació
Agenda i activitats de les associacions
16/02/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs
16/02/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Òrgans de govern i funcions
16/02/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
14/02/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
14/02/2020Relació de contractes > Relació de contractes
Contractes programats
14/02/2020Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
10/02/2020Tràmits > Tràmits
Factures electròniques
10/02/2020Pressupost > Pressupost
Compte general
10/02/2020Gestió econòmica > Gestió econòmica
Auditories de comptes
09/02/2020Empleats públics > Empleats públics
Responsable de comunicació / premsa
09/02/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats alts càrrecs
09/02/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
04/02/2020Informació institucional > Informació institucional
Organismes que el formen
03/02/2020Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances reguladores i reglaments
03/02/2020Informació institucional > Informació institucional
Organigrama de l'ens
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00