Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
26/05/2019Empleats públics > Empleats públics
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
26/05/2019Empleats públics > Empleats públics
Convocatòries de personal
26/05/2019Empleats públics > Empleats públics
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
26/05/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs
26/05/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats alts càrrecs
26/05/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
26/05/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
26/05/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
24/05/2019Empleats públics > Empleats públics
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics
24/05/2019Empleats públics > Empleats públics
Alliberats sindicals
24/05/2019Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances fiscals
24/05/2019Urbanisme > Urbanisme
Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic
24/05/2019Urbanisme > Urbanisme
Plans territorials d’urbanisme
24/05/2019Urbanisme > Urbanisme
Informació geogràfica d'urbanisme
24/05/2019Urbanisme > Urbanisme
Planejament urbanístic
24/05/2019Urbanisme > Urbanisme
Normativa d'urbanisme
24/05/2019Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
24/05/2019Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
23/05/2019Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances reguladores i reglaments
23/05/2019Estat dels serveis > Estat dels serveis
Informació contaminació de l'aire i acústica
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00