Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
22/10/2020Participació > Participació
Agenda i activitats de les associacions
22/10/2020Participació > Participació
Registre de grups d'interès
22/10/2020Participació > Participació
Directori d'associacions i entitats
22/10/2020Participació > Participació
Espai de participació ciutadana
22/10/2020Informació institucional > Informació institucional
Organigrama de l'ens
16/10/2020Empleats públics > Empleats públics
Tècnics de l’ens
16/10/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
16/10/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
16/10/2020Informació institucional > Informació institucional
Organismes dependents i vinculats de l'ens
16/10/2020Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Estatuts
10/10/2020Empleats públics > Empleats públics
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
10/10/2020Empleats públics > Empleats públics
Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció
10/10/2020Empleats públics > Empleats públics
Resultats de les convocatòries de personal
10/10/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació de contractes temporals i d'interinatge
09/10/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
06/10/2020Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Informe de contractes adjudicats segons el procediment
06/10/2020Tràmits > Tràmits
Factures electròniques
06/10/2020Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
05/10/2020Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances fiscals
05/10/2020Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances reguladores i reglaments
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00