Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
18/09/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
18/09/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs
18/09/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
18/09/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Òrgans de govern i funcions
18/09/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats alts càrrecs
18/09/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
18/09/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
18/09/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
18/09/2020Informació institucional > Informació institucional
Organismes dependents i vinculats de l'ens
18/09/2020Informació institucional > Informació institucional
Organismes dels que forma part
18/09/2020Informació institucional > Informació institucional
Organigrama de l'ens
18/09/2020Participació > Participació
Registre de grups d'interès
18/09/2020Participació > Participació
Espai de participació ciutadana
18/09/2020Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Informació de l'execució dels convenis.
18/09/2020Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Subvencions atorgades
18/09/2020Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Convenis de col·laboració
18/09/2020Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes menors (històric)
18/09/2020Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
18/09/2020Patrimoni > Patrimoni
Inventari de vehicles oficials
18/09/2020Patrimoni > Patrimoni
Inventari de bens mobles de valor històric i artístic
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00