Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
16/09/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
16/09/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
16/09/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
14/09/2019Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
14/09/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats alts càrrecs
14/09/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
14/09/2019Empleats públics > Empleats públics
Convocatòries de personal
10/09/2019Informació institucional > Informació institucional
Competències i funcions
09/09/2019Tràmits > Tràmits
Instància genèrica
07/09/2019Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
05/09/2019Participació > Participació
Espai de participació ciutadana
05/09/2019Participació > Participació
Agenda i activitats de les associacions
04/09/2019Tràmits > Tràmits
Factures electròniques
04/09/2019Serveis > Serveis
Equipaments municipals
02/09/2019Serveis > Serveis
Atenció ciutadana
02/09/2019Tràmits > Tràmits
Suggeriments, queixes i propostes
01/09/2019Informació institucional > Informació institucional
Organigrama de l'ens
25/08/2019Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
24/08/2019Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de junta de govern
24/08/2019Pressupost > Pressupost
Pressupost
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00