Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
14/07/2020Pressupost > Pressupost
Pressupost
14/07/2020Pressupost > Pressupost
Execució pressupostària trimestral
14/07/2020Pressupost > Pressupost
Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball
14/07/2020Serveis > Serveis
Catàleg i cartes de serveis
12/07/2020Estat dels serveis > Estat dels serveis
Informació contaminació de l'aire i acústica
12/07/2020Tràmits > Tràmits
Suggeriments, queixes i propostes
12/07/2020Tràmits > Tràmits
Sol·licitud d'accés a la informació pública
12/07/2020Patrimoni > Patrimoni
Informació relativa a la gestió del patrimoni
12/07/2020Patrimoni > Patrimoni
Inventari de vehicles oficials
12/07/2020Patrimoni > Patrimoni
Inventari de bens mobles de valor històric i artístic
12/07/2020Patrimoni > Patrimoni
Inventari general del patrimoni
12/07/2020Gestió econòmica > Gestió econòmica
Cost efectiu dels serveis
12/07/2020Gestió econòmica > Gestió econòmica
Auditories de comptes
12/07/2020Gestió econòmica > Gestió econòmica
Termini de pagament a proveïdors
12/07/2020Gestió econòmica > Gestió econòmica
Endeutament
07/07/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
06/07/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
05/07/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
03/07/2020Urbanisme > Urbanisme
Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic
03/07/2020Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Plans i programes destacats sobre polítiques públiques
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00