Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
24/11/2020Estat dels serveis > Estat dels serveis
Incidències de serveis
24/11/2020Gestió documental i arxiu > Gestió documental i arxiu
Quadre de classificació documental
24/11/2020Patrimoni > Patrimoni
Informació relativa a la gestió del patrimoni
23/11/2020Empleats públics > Empleats públics
Alliberats sindicals
21/11/2020Pressupost > Pressupost
Liquidació del pressupost
21/11/2020Pressupost > Pressupost
Pressupost
20/11/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
20/11/2020Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
20/11/2020Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Informe de contractes adjudicats segons el procediment
20/11/2020Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
20/11/2020Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs
20/11/2020Empleats públics > Empleats públics
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
20/11/2020Empleats públics > Empleats públics
Tècnics de l’ens
19/11/2020Estat dels serveis > Estat dels serveis
Incidències de trànsit
13/11/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
13/11/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Acord d'òrgans de govern
09/11/2020Empleats públics > Empleats públics
Resultats de les convocatòries de personal
09/11/2020Empleats públics > Empleats públics
Convocatòries de personal
09/11/2020Pressupost > Pressupost
Execució pressupostària trimestral
09/11/2020Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00