Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
20/03/2019Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
19/03/2019Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
19/03/2019Serveis > Serveis
Catàleg i cartes de serveis
19/03/2019Informació institucional > Informació institucional
Organismes que el formen
19/03/2019Informació institucional > Informació institucional
Organismes dependents i vinculats de l'ens
19/03/2019Empleats públics > Empleats públics
Resultats de les convocatòries de personal
19/03/2019Empleats públics > Empleats públics
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
19/03/2019Empleats públics > Empleats públics
Alliberats sindicals
19/03/2019Empleats públics > Empleats públics
Convocatòries de personal
19/03/2019Empleats públics > Empleats públics
Relació de contractes temporals i d'interinatge
19/03/2019Empleats públics > Empleats públics
Tècnics de l’ens
19/03/2019Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
16/03/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
14/03/2019Pressupost > Pressupost
Liquidació del pressupost
13/03/2019Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Convocatòries de subvencions i ajuts
13/03/2019Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs
13/03/2019Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Informe de contractes adjudicats segons el procediment
12/03/2019Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances fiscals
08/03/2019Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
08/03/2019Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Convenis urbanístics
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00