Ajuntament de Taradell

Transparència

Infoparticip@ és un mapa que publica el Laboratori de Periodisme i comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, on s'hi representa el nivell de qualitat i transparència dels ajuntaments en la seva comunicació pública a partir de l'avaluació d'un conjunt de qüestions bàsiques. Més informació.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
51
Pendents
1
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
08/06/2023Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
08/06/2023Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
08/06/2023Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
08/06/2023Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?
08/06/2023Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
10/02/2023Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
10/02/2023Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
10/02/2023Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
10/02/2023Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?
10/02/2023Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?.
06/10/2022Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?
06/10/2022Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?
26/07/2022Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
05/04/2022Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana? > Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
05/04/2022Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana? > Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
05/04/2022Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana? > Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?
05/04/2022Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana? > Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'anterior indicador?
05/04/2022Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana? > Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
05/04/2022Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana? > Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?
05/04/2022Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius? > Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00