Ajuntament de Taradell

Transparència

Infoparticip@ és un mapa que publica el Laboratori de Periodisme i comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, on s'hi representa el nivell de qualitat i transparència dels ajuntaments en la seva comunicació pública a partir de l'avaluació d'un conjunt de qüestions bàsiques. Més informació.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
51
Pendents
1
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
27/04/2021Com gestionen els recursos col·lectius? > Com gestionen els recursos col·lectius?
Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
22/03/2021Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
22/03/2021Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
22/03/2021Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?
03/02/2021Com gestionen els recursos col·lectius? > Com gestionen els recursos col·lectius?
Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?
03/02/2021Com gestionen els recursos col·lectius? > Com gestionen els recursos col·lectius?
Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
03/02/2021Com gestionen els recursos col·lectius? > Com gestionen els recursos col·lectius?
Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?
03/02/2021Qui són els representants polítics? > Qui són els representants polítics?
Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
03/01/2019Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius? > Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
24/11/2018Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ? > Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions... ?
Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00