Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
15/07/2021Pressupost > Pressupost
Execució pressupostària trimestral
15/07/2021Pressupost > Pressupost
Pressupost
15/07/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
15/07/2021Tràmits > Tràmits
Instància genèrica
12/07/2021Gestió documental i arxiu > Gestió documental i arxiu
Quadre de classificació documental
09/07/2021Empleats públics > Empleats públics
Convocatòries de personal
09/07/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
05/07/2021Tràmits > Tràmits
Catàleg de tràmits i procediments
05/07/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Tauler d'edictes i anuncis
05/07/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de junta de govern
05/07/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
04/07/2021Informació institucional > Informació institucional
Organismes dels que forma part
04/07/2021Informació institucional > Informació institucional
Codi de conducta dels alts càrrecs i codi de bon govern
04/07/2021Informació institucional > Informació institucional
Organigrama de l'ens
01/07/2021Participació > Participació
Registre de grups d'interès
01/07/2021Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Subvencions atorgades
01/07/2021Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Convenis de col·laboració
01/07/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes oberts i negociats (històric)
01/07/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes menors (històric)
01/07/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00