Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
25/11/2022Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de junta de govern
17/11/2022Urbanisme > Urbanisme
Normativa d'urbanisme
15/11/2022Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances fiscals
15/11/2022Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances reguladores i reglaments
11/11/2022Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
11/11/2022Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
10/11/2022Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Òrgans de contractació
10/11/2022Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes menors (històric)
09/11/2022Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
09/11/2022Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes oberts i negociats (històric)
09/11/2022Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes
09/11/2022Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Informe de contractes adjudicats segons el procediment
09/11/2022Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Registre de licitadors
07/11/2022Gestió econòmica > Gestió econòmica
Endeutament
07/11/2022Pressupost > Pressupost
Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball
07/11/2022Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
07/11/2022Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
07/11/2022Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Acord d'òrgans de govern
07/11/2022Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
05/11/2022Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00