Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
03/12/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
03/12/2021Informació institucional > Informació institucional
Dades generals de l'ens
03/12/2021Informació institucional > Informació institucional
Agenda institucional dels alts càrrecs
03/12/2021Informació institucional > Informació institucional
Organigrama de l'ens
03/12/2021Informació institucional > Informació institucional
Organismes dels que forma part
03/12/2021Informació institucional > Informació institucional
Codi de conducta dels alts càrrecs i codi de bon govern
03/12/2021Informació institucional > Informació institucional
Organismes que el formen
03/12/2021Informació institucional > Informació institucional
Organismes dependents i vinculats de l'ens
03/12/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
03/12/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
24/11/2021Empleats públics > Empleats públics
Convocatòries de personal
24/11/2021Empleats públics > Empleats públics
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
24/11/2021Empleats públics > Empleats públics
Alliberats sindicals
24/11/2021Empleats públics > Empleats públics
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
23/11/2021Pressupost > Pressupost
Compte general
23/11/2021Pressupost > Pressupost
Tramitació de la informació econòmica-financera amb la Sindicatura de Comptes
20/11/2021Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Subvencions atorgades
20/11/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
20/11/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes oberts i negociats (històric)
18/11/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00