Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
15/06/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
08/06/2021Empleats públics > Empleats públics
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
08/06/2021Empleats públics > Empleats públics
Alliberats sindicals
08/06/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Tauler d'edictes i anuncis
08/06/2021Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Convenis de col·laboració
08/06/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
07/06/2021Empleats públics > Empleats públics
Responsable de comunicació / premsa
04/06/2021Empleats públics > Empleats públics
Convocatòries de personal
04/06/2021Pressupost > Pressupost
Cost de les campanyes institucionals
04/06/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
03/06/2021Urbanisme > Urbanisme
Normativa d'urbanisme
03/06/2021Urbanisme > Urbanisme
Planejament urbanístic
03/06/2021Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Memòries i documents dels projectes normatius en curs
02/06/2021Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Estatuts
01/06/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
01/06/2021Tràmits > Tràmits
Notificacions electròniques
29/05/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Òrgans de govern i funcions
20/05/2021Empleats públics > Empleats públics
Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció
20/05/2021Empleats públics > Empleats públics
Resultats de les convocatòries de personal
20/05/2021Empleats públics > Empleats públics
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00