Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
28/03/2023Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances fiscals
22/03/2023Tràmits > Tràmits
Sol·licitud d'accés a la informació pública
21/03/2023Tràmits > Tràmits
Instància genèrica
13/03/2023Estat dels serveis > Estat dels serveis
Incidències de serveis
13/03/2023Serveis > Serveis
Catàleg i cartes de serveis
13/03/2023Serveis > Serveis
Calendari dies inhàbils
13/03/2023Serveis > Serveis
Atenció ciutadana
13/03/2023Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
28/02/2023Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
27/02/2023Urbanisme > Urbanisme
Planejament urbanístic
27/02/2023Urbanisme > Urbanisme
Normativa d'urbanisme
24/02/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
24/02/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Òrgans de govern i funcions
24/02/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats alts càrrecs
24/02/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
24/02/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
24/02/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
24/02/2023Informació institucional > Informació institucional
Dades estadístiques
24/02/2023Informació institucional > Informació institucional
Informació del terme municipal
24/02/2023Informació institucional > Informació institucional
Informació històrica sobre el municipi
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00