Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
04/05/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius
02/05/2021Pressupost > Pressupost
Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball
02/05/2021Pressupost > Pressupost
Execució pressupostària trimestral
02/05/2021Patrimoni > Patrimoni
Inventari general del patrimoni
02/05/2021Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Informe de contractes adjudicats segons el procediment
27/04/2021Convenis i subvencions > Convenis i subvencions
Convocatòries de subvencions i ajuts
26/04/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
26/04/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
26/04/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Òrgans de govern i funcions
26/04/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs
26/04/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
26/04/2021Gestió econòmica > Gestió econòmica
Cost efectiu dels serveis
22/04/2021Empleats públics > Empleats públics
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
22/04/2021Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Òrgans de contractació
22/04/2021Informació de la contractació pública > Informació de la contractació pública
Consultes més freqüentes sobre contractació
20/04/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Contractes programats
20/04/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
16/04/2021Empleats públics > Empleats públics
Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció
16/04/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació de contractes temporals i d'interinatge
16/04/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00