Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
05/12/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs
05/12/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
05/12/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
05/12/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
05/12/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
05/12/2023Pressupost > Pressupost
Compte general
05/12/2023Gestió econòmica > Gestió econòmica
Auditories de comptes
29/11/2023Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de junta de govern
27/11/2023Participació > Participació
Espai de participació ciutadana
24/11/2023Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes objecte de revisió en via administrativa
24/11/2023Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
24/11/2023Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Acord d'òrgans de govern
21/11/2023Informació institucional > Informació institucional
Informació del terme municipal
21/11/2023Informació institucional > Informació institucional
Dades generals de l'ens
21/11/2023Informació institucional > Informació institucional
Organismes dels que forma part
21/11/2023Informació institucional > Informació institucional
Organismes que el formen
21/11/2023Informació institucional > Informació institucional
Organismes dependents i vinculats de l'ens
16/11/2023Informació institucional > Informació institucional
Agenda institucional dels alts càrrecs
16/11/2023Informació institucional > Informació institucional
Organigrama de l'ens
16/11/2023Informació institucional > Informació institucional
Competències i funcions
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00