Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
12/09/2021Pressupost > Pressupost
Pressupost
12/09/2021Gestió econòmica > Gestió econòmica
Endeutament
12/09/2021Patrimoni > Patrimoni
Informació relativa a la gestió del patrimoni
12/09/2021Patrimoni > Patrimoni
Inventari de vehicles oficials
12/09/2021Patrimoni > Patrimoni
Inventari general del patrimoni
03/09/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
03/09/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
02/09/2021Tràmits > Tràmits
Factures electròniques
01/09/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
01/09/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats alts càrrecs
13/08/2021Participació > Participació
Espai de participació ciutadana
13/08/2021Empleats públics > Empleats públics
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
13/08/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació de contractes temporals i d'interinatge
03/08/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
02/08/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
02/08/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
30/07/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Òrgans de govern i funcions
28/07/2021Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Calendari i padrons fiscals
28/07/2021Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Plecs de clàusules generals
28/07/2021Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances reguladores i reglaments
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00