Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
26/01/2023Tràmits > Tràmits
Sol·licitud d'accés a la informació pública
25/01/2023Pressupost > Pressupost
Pressupost
24/01/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
24/01/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
20/01/2023Empleats públics > Empleats públics
Responsable de comunicació / premsa
20/01/2023Empleats públics > Empleats públics
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
20/01/2023Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes oberts i negociats (històric)
14/01/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
10/01/2023Urbanisme > Urbanisme
Normativa d'urbanisme
10/01/2023Urbanisme > Urbanisme
Planejament urbanístic
10/01/2023Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
08/01/2023Empleats públics > Empleats públics
Relació de contractes temporals i d'interinatge
08/01/2023Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
06/01/2023Relació de contractes > Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
02/01/2023Tràmits > Tràmits
Instància genèrica
02/01/2023Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Plans i programes destacats sobre polítiques públiques
02/01/2023Informació institucional > Informació institucional
Dades estadístiques
02/01/2023Informació institucional > Informació institucional
Informació del terme municipal
02/01/2023Informació institucional > Informació institucional
Informació històrica sobre el municipi
22/12/2022Normativa, plans i programes > Normativa, plans i programes
Ordenances reguladores i reglaments
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00