Ajuntament de Taradell

Transparència

Els 122 indicadors de la Llei de Transparència avaluen el nivell d’informació publicada per al coneixement de la ciutadania per part de les administracions en el marc de la La Lleide Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern d’acord amb el disposat per la Llei 19/2014 de 29 de desembre.
Informats
Pendents
Indicadors
Informats
112
Pendents
16
Últims canvis en indicadors Mostrar tot [x]
19/10/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Grups municipals
19/10/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Càrrecs electes
14/10/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
14/10/2021Informació institucional > Informació institucional
Organismes dependents i vinculats de l'ens
14/10/2021Informació institucional > Informació institucional
Competències i funcions
14/10/2021Informació institucional > Informació institucional
Organigrama de l'ens
13/10/2021Empleats públics > Empleats públics
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
13/10/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació de llocs de treball (RLT)
08/10/2021Participació > Participació
Agenda i activitats de les associacions
01/10/2021Empleats públics > Empleats públics
Tècnics de l’ens
01/10/2021Empleats públics > Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
30/09/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes oberts i negociats (històric)
30/09/2021Relació de contractes > Relació de contractes
Relació de contractes menors (històric)
27/09/2021Organització política i retribucions > Organització política i retribucions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
24/09/2021Acció de govern i partits polítics > Acció de govern i partits polítics
Resolucions i decrets
12/09/2021Pressupost > Pressupost
Pressupost
12/09/2021Gestió econòmica > Gestió econòmica
Endeutament
12/09/2021Patrimoni > Patrimoni
Informació relativa a la gestió del patrimoni
12/09/2021Patrimoni > Patrimoni
Inventari de vehicles oficials
12/09/2021Patrimoni > Patrimoni
Inventari general del patrimoni
Ajuntament de Taradell
Vila, 45
08552 - Taradell (Barcelona)
Telèfon: 93 812 61 00